Procjene društava

Naš tim za procjene osigurava pun opseg usluga procjene u svim djelatnostima. Usluga uključuje procjenu društva, vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira, kao i pripremu izvjeća o problematici stečaja ili solventnosti.

Razlozi za procjenu mogu biti mnogobrojni, uključujući kupnju ili pripajanja drugih društava, alokaciju kupovne cijene, tzv. squeeze-out postupke, podršku u sudskim sporovima,itd.

Radimo procjene i savjete s tim u svezi i najvećim ulagačima u Republici Hrvatskoj:

(a) za raznolike djelatnosti;
(b) za vlasničke i dužničke vrijednosne papire koji ne kotiraju na burzi;
(c) u slučaju ekonomske štete ili gubitka;
(d) pri procjeni dugotrajne imovine, neizravni uključujući trošak kapitala.
Mobirise

Kontaktirajte nas

Address

Latih revizija d.o.o.
Horvaćanska cesta 31b
10000 Zagreb 
OIB: 79834274954
MB: 02130807


Kontakt

Email: tihomir.lalic@zg.t-com.hr
Telefon: +385 91 793 0214