Usluge poreznog savjetovanja

Mobirise
Porezno savjetovanje

Stalni cilj naših poreznih savjetnika jest- osigurati bogatom portfelju naših klijenata detaljne, kvalitetne i pravovremene savjete u svezi s njihovim poreznim položajem.
Naše savjete izdajemo u obliku pisanoga mišljenja bez dvojbenih zaključaka, ponajprije uzimajući u obzir porezne propise, ali i sve neporezne elemente koji mogu utjecati na porezni položaj naših klijenata, napr. računovodstvene i trgovačke propise, ponašanje upravih tijela i sl.

Svrha je naših mišljenja dati vam jasne odgovore:
(a) kako ispravno i efikasno evidentirati u poslovnim knjigama porezne obveze i prava koja nastaju tijekom vašega svakodnevnog poslovanja;
(b) što učiniti pri izloženosti poreznim rizicima svojstvenim vašoj poslovnoj djelatnosti;
(c) kako razviti potrebna rješenja radi smanjenja ili eliminacije poreznog tereta i poreznih rizika na troškovno efikasan način.

Mobirise
Izrada poreznih prijava

Naša je obveza ponuditi klijentima najbolje stručnjake za izradu različitih poreznih prijava.
Pažljivo slušamo naše klijente, postavljamo primjerena pitanja te nastojimo u cijelosti razumjeti vaše planove i ciljeve kako bismo sve poslove obavili upravo onako kako vi želite.
Najvažnija zadaća naše ponude za izradu poreznih prijava nije samo pripremanje točne porezne prijave u skladu sa zakonskim propisima, već i njihovo oblikovanje na troškovno efikasan način.

Porezni obveznici imaju velike troškove:
(a) želeći postići zadovoljavajuću razinu potrebnih znanja radi urednog podmirivanja obveza ili ostvarivanja prava iz porezno-pravnih odnosa;
(b) posjećujući nadležne porezne urede i raspravljajući o bitnim poreznim pitanjima;
(c) gubeći vrijeme potrebno za izradu poreznih prijava;
(d) iscrpljujući se u onome što se teže mjeri - fizički i psihički troškovi – stres i zabrinutost koju neki klijenti osjećaju rješavajući svoje porezne probleme.

Naš tim za izradu poreznih prijava, poštujući sve zakonom propisane rokove , točno i savjesno izrađuje za vas sljedeće porezne prijave:
(i) prijave poreza na dodanu vrijednost;
(ii) prijave poreza nadobit;
(iii) prijave poreza na dohodak za članove uprave i strance.

Mobirise
 Porezni uvid

Porezni uvid ( ili tzv. porezna revizija ) predstavlja skup postupaka unaprijed dogovorenih s klijentima kako bi se sastavilo izvješće o kvaliteti poreznog knjigovodstva, poreznim rizicima i internim kontrolama u svezi s porezima.

Svrha je takvog izvješča:
(a) poboljati porezno knjigovodstvo naših klijenata u svezi s izravnim ili neizravnim porezima;
(b) razmotriti dodatne mogućnosti poreznih ušteda ili optimalizacije poreznog položaja na razini grupe ili pojedinačnoga poreznog obveznika.

Mobirise
Porezno planiranje i strukturiranje

Porezi značajno utječu na građane.Porezi su također važni i za poslovni uspjeh jer se poslovne odluke donose na osnovi očekivanih novčanih tokova nakon plaćanja poreza.
Porezi najčešće čine jedan od najvećih izdataka u nekome društvu.
Nadalje, porezi imaju visoki prioritet u odnosu na druge obveze poreznog obveznika.

Glavni cilj poreznog planiranja i razvijanja poreznih struktura jest:
(a) smanjiti ili eliminirati porezni teret;
(b) jasno prezentirati klijentu porezne rizike.

Iskustvo koje prikupljamo godinama savjetujući naše klijente i u najsloženijim poslovnim transakcijama, omogućava nam da planiramo porezne učinke za građane i/ili trgovačka društva, kao i da strukturiramo njihov porezni položaj tražeći optimalnu ravnotežu između poreznih ušteda s jedne strane te rizika i troškova s druge strane.
Pružamo usluge poreznog planiranja i strukturiranja ne samo na razini Reepublike Hrvatske, već i na međunarodnom planu, dakako, u suradnji s različitim savjetnicima u Europskoj Uniji i u „offshore“ zemljama kako bi našim klijentima osigurali najbolji porezni paket.

Mobirise
Analiza i planiranje transfernih cijena

u svezi s transfernim cijenama postaje sve važnije pitanje za mnoga hrvatska društva. Nedavno usvojeni propisi o oporezivanju dobiti zahtijevaju poznavanje općih načela i smjernica koje porezni obveznik treba primjeniti pri izboru odgovarajuće metode za transferne cijene.
Posljedica nepoštivanja tih propisa, odnoso izbora neodgovarajuće metode za transferne cijene su kazne, a povrh toga, vrlo su visoki troškovi prilagodbe poreznih obveznika pravilnom sustavu transfernih cijena.

Naš je zadatak da za svoje klijente razvijemo odgovarajuću strategiju za transferne cijene u skladu s propisima, a uvažavajući sljedeće čimbenike:
(a) porezne obveze koje nastaju u svezi s poslovnim odlukama o transfernim cijenama;
(b) potrebno vrijeme i troškove s tim u svezi i
(c) potencijalne kazne.

Mobirise
Zastupanje klijenata u poreznim postupcima i sporovima

Porezni nadzor u pravilu oduzima znatno vrijeme voditeljima financija, voditeljima računovodstva poreznih obveznika, te ostalome osoblju.
Osim toga, porezna su pitanja samo mali dio financijske problematike kojom se bave financijski i računovodstveni stručnjaci u društvu, što im bitno otežava specijalizaciju u poreznim pitanjima.

Naši specijalisti za poreze uštedjet će vrijeme i novac poreznih obveznika skraćujući upravne postupke na način da u njima sudjeluju od samog početka i rješavaju porezne sporove uspješno braneći klijente. Poslove zastupanja obavlja odvjetnički ured s kojim najuže surađujemo na stalnoj osnovi

Kontaktirajte nas

Address

Latih revizija d.o.o.
Horvaćanska cesta 31b
10000 Zagreb 
OIB: 79834274954
MB: 02130807


Kontakt

Email: tihomir.lalic@zg.t-com.hr
Telefon: +385 91 793 0214